Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arī dzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Mūsdienu pasaulē mēs aizvien vairāk saskaramies ar globāla mēroga vides problēmām klimata pārmaiņas, strauja bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, dabas resursu pārtēriņš, lietus mežu izciršana, okeānu paskābināšanās, vides piesārņojums. Ekoskolu programma ir kļuvusi par lielāko starptautisko skolotāju un skolēnu

sadarbības tīklu pasaulē, kas veicina izglītību ilgtspējīgai attīstībai un panāk reālas izmaiņas

vietējā un pasaules mērogā.  Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.

 

PROGRAMMA DARBOJAS

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 

·         EKO padome

·         Skolas vides pārskats

·         Skolas vides rīcības plāns

·         Pārraudzība un izvērtēšana

·         Sasaiste ar mācību procesu

·         Skolas un sabiedrības iesaistīšana

·         Vides kodekss

 

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu.

Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

  • Atkritumi
  • Enerģija
  • Ūdens
  • Transports
  • Veselīgs dzīvesveids
  • Skolas apkārtne

Mēs:

Esam lepni un pagodināti. Svinīgā EKOSKOLU APBALVOŠANAS CEREMONIJĀ mūsu pirmsskolas izglītība iestādei pasniedza Zaļo diplomu, kas apliecina mūsu piederību plašajai EKO skolu saimei, kam piešķirts EKO skolu nosaukums.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Mūsu tēma- “Atkritumi”

Mūsu aktivitātes:

Sadarbībā ar “Latvijas Valsts Meži" piedalāmies programmā "Cūkmens"

Izveidotas šķirošanas mazās tvertnes, pagalmā izvietoti lielie šķirošanas konteinerī.

Izveidots informatīvās zīmes- taupi ūdeni, siltumu, elektrību.

Projekts “Silto džemperu dienas”

Kopā ar vecākiem gada laikā veidojam dažādas izstādes par gada tēmu, modes skate- piešķir vecām drēbēm otru elpu.

Dodamies pārgājienos, lai izzinātu mūsu apkārtējo vidi.

Veicam aptauju audzēkņiem un viņu vecākiem.

 

 

 

 


© 2015   PPII "Mazais Princis"