Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

Sarkanā planēta

sarkana_planeta

Vecākā/Sagatavošanas grupa

vecums 5 - 7 gadi

 

Dienas ritms

 

Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem

7.30

Personīgā higiēna,  gatavošanās brokastīm

8.20-8.30

Brokastis

8.30

Bērnu patstāvīgais darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām

 

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu** Individuālais darbs ar bērniem, bērnu patstāvīgais darbs,  gatavošanās pusdienām

9.00-12.30*

Pusdienas

12.30

Personīgā higiēna, gatavošanās pastaigai

 

Pastaiga dabā,  rotaļas dabā, sporta aktivitātes, vērojums

13.00-14.00

Personīgā higiēna, gatavošanās atpūtai

 

Atpūta

14.00-15.00

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu**Bērnu patstāvīgais darbs, Individuālais darbs ar bērniem

15.15

Launags

15.40-16.00

Individuālais darbs ar bērniem, sporta aktivitātes, rotaļspēles, tematiskie pasākumi, bērnu patstāvīgais darbs centros, interešu izglītība pulciņos***,  pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu aiziešana mājās

16.00-19.00

    MK Nr.533 31.08.2012. 

* Rotaļnodarbību laikā iekļautas arī pārorganizēšanās starp nodarbībām, relaksācijas un dinamiskās pauzes.

** Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi

*** Tiek organizēti pēc vecāku pieprasījuma

 

 

Integrēto mācību priekšmetu saraksts

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 

Rīta aplis

 

Sociālās zinības un ētika

sociālo prasmju attīstīšana, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

Matemātika

Latviešu valoda

rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana

Dabaszinības

Iepazīstināšana ar dabu

 

Latviešu valoda

runas attīstīšana dzimtajā valodā

 

Vizuālā māksla

veidošana

 

 

Fiziskā izglītība un veselība Z

9.30-10.00

 

Vizuālā māksla

zīmēšana, gleznošana

Mājturība un tehnoloģijas

aplicēšana, konstruēšana

Fiziskā izglītība un veselība Z

9.30-10.00

 

Mūzika

11.00-11.30*

 

Mājturība un tehnoloģijas

mājturība, rokdarbi

 Mūzika

11.00-11.30*

 

Franču valoda** Angļu valoda**
Angļu valoda**

 

Latviešu valoda

iepazīstināšana ar literatūru un folkloru,

Folklora

10.30-11.00

Fiziskā izglītība un veselība Z/k Fiziskā izglītība un veselība L

Folklora

10.30-11.00

 

 

Fiziskā izglītība un veselība G Franču valoda**     Franču valoda**

Integrētās nodarbības var tikt mainītas saistībā ar bērna aktuālām vajadzībām, aktuālām norisēm dabā, sabiedriskās dzīves norisēm

* laiku norāda tām nodarbībām, kur tam ir nozīme iestādes kopējo telpu noslogojuma plānošanā

** Nodarbību apgūst ar integrētu mācību saturu un ikdienas saskarsmē izmanto bilingvālo pieeju (mācību satura un valodas apguvi vienlaicīgi).

 

 

L- laukumā

Z- zāle, vada grupas skolotāja

Z/k- zālē, kustību rotaļas

G- grupas telpās

(Pirmsskolas Izglītības programma 0101 11 11

II. (4)

 

 

 

© 2015   PPII "Mazais Princis"