Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

Zaļā planēta

zala_planeta

Vidējā vecuma grupa

vecums 4 - 5 gadi

 

Dienas ritms

 

Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem, rīta vingrošana 7.30
Personīgā higiēna,  gatavošanās brokastīm 8.20-8.30
Brokastis 8.30
Bērnu patstāvīgais darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām  
Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu** 9.00-11.30*
Bērnu patstāvīgais darbs, personīgā higiēna, gatavošanās pastaigai  
Pastaiga dabā,  rotaļas dabā, sporta aktivitātes, vērojums 11.30-12.30
Atgriešanās no pastaigas, personīgā higiēna, gatavošanās pusdienām  
Pusdienas 12.30
Personīgā higiēna, gatavošanās atpūtai 13.00
Atpūta 13.00-15.00
Piecelšanās, personīgā higiēna, bērnu patstāvīgais darbs centros, rotaļspēles gatavošanās launagam  
Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu** 15.00
Launags 15.40
Individuālais darbs ar bērniem, sporta aktivitātes, rotaļspēles, tematiskie pasākumi, bērnu patstāvīgais darbs centros,  interešu izglītība pulciņos***, pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu aiziešana mājās 16.00-19.00

    MK Nr.533 31.08.2012. 

 

* Rotaļnodarbību laikā iekļautas arī pārorganizēšanās starp nodarbībām, relaksācijas un dinamiskās pauzes.

** Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi

*** Tiek organizēti pēc vecāku pieprasījuma

 

 

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 

Rīta aplis

 

Sociālās zinības un ētika sociālo prasmju attīstīšana, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm Angļu valoda** Dabaszinības Iepazīstināšana ar dabu   Latviešu valoda rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana Latviešu valoda runas attīstīšana dzimtajā valodā  
Matemātika   Mūzika 9.30-10.00   Vizuālā māksla zīmēšana, gleznošana Mājturība un tehnoloģijas aplicēšana, konstruēšana Mājturība un tehnoloģijas mājturība, rokdarbi
Vizuālā māksla veidošana Latviešu valoda iepazīstināšana ar literatūru un folkloru Folklora 10.00-10.30 Franču valoda**  Mūzika 10.00-10.30*   Folklora 10.00-10.30    
Franču valoda** Fiziskā izglītība un veselība Z 10.30-11.00*    Angļu valoda** Fiziskā izglītība un veselība Z 10.30-11.00*
Fiziskā izglītība un veselība G   Fiziskā izglītība un veselība L Fiziskā izglītība un veselība Z/k  

Integrētās nodarbības var tikt mainītas saistībā ar bērna aktuālām vajadzībām, aktuālām norisēm dabā, sabiedriskās dzīves norisēm

* laiku norāda tām nodarbībām, kur tam ir nozīme iestādes kopējo telpu noslogojuma plānošanā

** Nodarbību apgūst ar integrētu mācību saturu un ikdienas saskarsmē  izmanto bilingvālo pieeju (mācību satura un valodas apguvi vienlaicīgi).

 

 

L- laukumā

Z- zāle, vada grupas skolotāja

Z/k- zālē, kustību rotaļas

G- -grupas telpās

(Pirmsskolas Izglītības programma 0101 11 11

II. (4)

 

 

 

 

© 2015   PPII "Mazais Princis"