Mazais Princis
  • Ziema
  • Pavasaris
  • Vasara
  • Rudens
Palielināt teksta izmēru Samazināt teksta izmēru    

Baltā planēta

balta_planeta

Jaunākā vecuma grupa

vecums 1,5 - 2 gadi

 

Dienas ritms

 

Bērnu saņemšana, rotaļspēles, pārrunas ar vecākiem, rīta vingrošana 7.30
Personīgā higiēna,  gatavošanās brokastīm 8.20-8.30
Brokastis 8.30
Bērnu patstāvīgais darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām

 

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu** 9.00-10.00*
Rotaļspēles bērnu patstāvīgais darbs dienas centros, personīgā higiēna, gatavošanās pastaigai 10.00 -10.15
Pastaiga dabā,  rotaļas, sporta aktivitātes, vērojums 10.15-11.15
Atgriešanās no pastaigas, personīgā higiēna, gatavošanās pusdienām 11.15-11.30
Pusdienas 11.30
Personīgā higiēna, gatavošanās dienas miegam 12. 00-12.30
Dienas miegs 12.30-15.00
Piecelšanās, personīgā higiēna, bērnu patstāvīgais darbs centros, rotaļspēles gatavošanās launagam

 

Launags 15.00
Individuālais darbs ar bērniem, sporta aktivitātes, rotaļspēles, tematiskie pasākumi, bērnu patstāvīgais darbs centros, interešu izglītība pulciņu nodarbības***, pastaiga, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana vecākiem. Bērnu aiziešana mājās 15.30-19.00

MK Nr.533 31.08.2012.

* Rotaļnodarbību laikā iekļautas arī pārorganizēšanās starp nodarbībām, relaksācijas un dinamiskās pauzes.

** Izglītības programmā noteikto izglītības saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

*** Tiek organizēti pēc vecāku pieprasījuma.

 

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

 

Rīta aplis

 

Sociālās zinības un ētika Latviešu valoda Sensoro spēju attīstīšana Dabaszinības Darbs ar priekšmetiem konstruēšana
Mūzika
9.20-9.40
Folklora
9.20-9.40
Mūzika
9.20-9.40
Fiziskā izglītība un veselība Z*9.00-9.20 Folklora
9.20-9.40
Darbs ar priekšmetiem veidošana Fiziskā izglītība un veselība Z*9.40-10.00 Vizuālā māksla zīmēšana,

 

Fiziskā izglītība un veselība L*
Fiziskā izglītība un veselība L*

 

Fiziskā izglītība un veselība KR*  

 

 

Integrētās nodarbības var tikt mainītas saistībā ar bērna aktuālām vajadzībām, aktuālām norisēm dabā, sabiedriskās dzīves norisēm

* laiku norāda tām nodarbībām, kur tam ir nozīme iestādes kopējo telpu noslogojuma plānošanā

** Nodarbību apgūst ar integrētu mācību saturu un ikdienas saskarsmē  izmanto bilingvālo pieeju (mācību satura un valodas apguvi vienlaicīgi).

 

 

L- laukumā

Z- zālē

Z/k- zālē, kustību rotaļas

G- grupas telpās

(Pirmsskolas Izglītības programma 0101 11 11

II. (4.)

 


© 2015   PPII "Mazais Princis"